Välkommen till kurser Vintern 2022!

 

Storytelling som utvecklingsväg

TID FÖR MOGNAD – OM ÅLDRANDETS MYSTERIER
med Inger Lise Oelrich
28-30 januari 2022 


UTBILDNING börjar Februari 2022 i Järna!

STORYTELLING SOM LÄKANDE KRAFT med INGER LISE OELRICH

Se under ”Kurser”

STORYTELLING FOR LIFE håller kurser, ger ut böcker och arrangerar symposier om konstarterna och det muntliga berättandets välgörande kraft mellan människor. Sedan 2004 har vi undersökt möjligheterna med denna gemenskapens konst där minst två personer är närvarande, en talare och en lyssnare. Det har fört oss vida omkring i olika områden av samhällslivet där storytelling kan tillämpas pedagogiskt, i socialt arbete och hälsa, i arbetslivet och freds och försoningsarbete.

Redan i 2001 påbörjades utvecklingen av övningar, berättelser och metodik i Danmark med firman QUEST Storytelling. Sedan 2005 finns även nätverket ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden, där en stor kompetens upparbetats genom åren omkring levande berättande och uppskattande lyssnande och hur det kan tillämpas i ett brett spektrum av sammanhang.

Med tiden har det vuxit fram ett behov av litteratur på nordiska språk som kan ge en gedigen grund i arbetet med läkande berättande som social konst. Man använder sig här av visdomshistorier från hela världen, livsberättande och spontant skapade berättelser i stunden förutom enkla och inspirerande övningar parvis eller i grupp.

Inger Lise Oelrich har lett en nordisk utbildning i tillämpat berättande sedan 2006 och hennes första bok ”STORYTELLING – en läkande kraft mellan människor” är en grundbok som alla intresserade kan ta till sig. Här kan alla som arbetar med människor få uppslag, idéer och inspiration. I 2012/2021 utkom hennes andra bok ”GYLLENE FÅGEL – Sagor för vuxna och barn” med berättelser och visdomshistorier från hela världen, många för första gången på svenska. 2013 utkom ”SÅNGTRÄDET 84 sånger från nära och fjärran” av Helene Bohman Blomqvist. 2015/2020  utkom ”THE NEW STORY – Storytelling as a Pathway to Peace” och 2021 ”GYLDNE FUGL – Eventyr for voksne og børn” utkom på danska.

 

THE NEW STORY – Storytelling as a Pathway to Peace beskriver arbetet med storytelling och fred i praktiken, med många cases, övningar och berättelser från Inger Lises gedigna erfarenhet de senaste 40 åren. Med sig på resan har hon berättarkollegor som delar med sig av sina erfarenheter i bl.a. Israel, Sierra Leone och Irak, men också i det nära, både hemma och på arbetsplatsen.

THE NEW STORY är en av få böcker i nyare tid som skrivits om ämnet och alla som jobbar med människor kan här få hjälp och tips på sociala övningar som kan tillämpas med detsamma, med det levande berättandet i centrum.

Se även: www.thenewstory.nu

Beställ THE NEW STORY på bibliotek, bokhandel, internet eller om du vill ha ett exemplar dedikerat av författaren, skriv då till: iloATstorytellingforlife.com.

 

För ”Sångträdet” se: www.helenebohman-blomqvist.com

Böcker där Inger Lises arbete finns representerat:
På tyska finns ”König Lichterloh – Märchen und Geschichten von Krieg und Frieden,

Streit und Vergebung, Zorn und Zärtlichkeit” av Frau Wolle, Tyrolia Förlag.

I Syd Sudan har pågått ett fredsprojekt, där man samlar in berättelser från områden i konflikt för att stödja fredliga lösningar. Idéerna i Inger Lises bok ”THE NEW STORY – Storytelling as a Pathway to Peace” har inspirerat arbetet där. En bok har utgivits: ”Folktales and Contemporary Short Stories from South Sudan” som är på engelska och arabiska, se www.southsudanesefolktales.org

I början av 2022 utkommer The International Handbook of Therapeutic Stories and Storytelling, där Inger Lise Oelrich bidrar bland ett trettiotal storytellers runtom i världen, med ett kapitel om Social Healing – Seeking a Common Ground. Den ser ut att vara rätt dyr i utgångsläget, men ett år senare utkommer den i pocket version.
https://www.routledge.com/The-Routledge-International-Handbook-of-Therapeutic-Stories-and-Storytelling/Holmwood-Jennings-Jacksties/p/book/9780367633707

Kommande utgivningar:
”Berättande på Sjukhus och i socialt arbete – Erfarenheter ur ett nordiskt perspektiv”, redaktörer Inger Lise Oelrich och Sigrid Ogland