Om Inger Lise Oelrich

Inger Lise Oelrich 708K Photo Virgo Karp

Inger Lise Oelrich är teaterregissör, storyteller, utbildare och författare. Född i Danmark och uppvuxen i många länder bär hon med sig ett livslångt intresse för mänsklighetens många ansikten och olika kulturer. Sedan 1980-talet har hon arbetat med kreativitet,  Art of Community och vuxenutveckling inom teater, utbildning, vård, näringsliv och fredsarbete. Idag ligger fokus för hennes arbete på existentiella frågor, interkulturella möten och att djupare förbinda oss med naturens skapande liv.

Under millenieskiftet var hon rektor för folkhögskolan Sötoftegård i Danmark och arbetade även med storytelling och ledarskap inom näringslivet med olika organisationer. Folkbildning och utveckling för alla är en hjärtesak för henne. Inger Lise håller kurser, föredrag, leder projekt, berättar samt utvecklar nya utbildningskoncept med storytelling, teater och social konst som grund. 2001 bildades Quest Storytelling i Danmark och 2003 Storytelling for Life i Sverige. Hon arbetar på engelska, svenska och danska.

INGER LISE OELRICH erbjuder individuella samtal där personliga livsfrågor
och utmaningar bearbetas kreativt med storytelling metoder som redskap.
För tidsbokning, kontakta mig direkt på mejl
eller telefon +46 (0)708 307222. 

Inger Lise Oelrich är en pionjär som har tagit initiativ till de internationella symposierna Storytelling as a Healing Art 2005, Storytelling as a Pathway to Peace 2007, Ord som Läker 2010 i Sverige m.fl. samt ett stort antal innovativa möten och konferenser om potentialet och erfarenheter med storytelling som redskap i mötet mellan människor. 2005 grundade hon tillsammans med 50 andra intresserade ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden. Sedan 2006 leder hon en nordisk utbildning i tillämpat och läkande berättande genom företaget Storytelling for Life. Utbildningar, Storytelling som Läkande Kraft mellan Människor och Storytelling som Kreativ Mötesplats, har genomförts i Sverige, Danmark och Norge och idag finns det en kraftfullt växande rörelse i Norden, som med goda kompetenser arbetar med berättandets stärkande och förvandlande kraft i ett brett spektrum av samhällslivet.

Inger Lise är idékvinna och projektledare för BARNET – en hjärtesak, Storytelling som redskap i arbetet med barn och unga som far illa, under Skolverket, 2007-2009. Hon har initierat och lett ALBA Fredsprojekt, som undersöker och forskar i berättarens speciella kompetenser i fredsfrämjande situationer. Sedan 2010 har hon samarbetat med Folke Bernadotteakademin och utvecklat metoder för storytelling i en politisk kontext med fokus på försoning och att finna en gemensam grund i konflikter under bl.a. Irakiska Dialogmöten och senare under Syriska Dialogmötena i Istanbul 2017. Hennes bok om arbetet, ”THE NEW STORY Storytelling as a Pathway to Peace” utkom 2015, se vidare www.thenewstory.nu.

Sedan 2011 är hon rådgivare och mentor åt Diasporic Genius i Toronto, ett inter kulturellt stadsprojekt med fokus på kultur, storytelling och gemenskap. Syftet är att synliggöra olika folkslags särskilda förmågor och ut ur denna rikedom skapa nya berättelser och visioner för framtidens Toronto. Våren 2017 besökte hon även Sapmí för att arbeta  med samernas oberättade historier om deras skoltid med storywork metoder.

I 2014 tog Inger Lise Oelrich initiativ till Storytelling & Peace Council, ett europeiskt råd av 25 storytelling experter från 16 olika länder som möts en gång om året för att dela erfarenheter och utveckla arbetet med storytelling som gemensam grund i mötet mellan människor, oavsett bakgrund och kultur. Möten har hållits i Frankrike, England och Estland, 2016. I Skottland hölls ett möte i samband med Edinburgh Festivals 70-års jubileum som fredsimpuls 2017. 2018 Norge, 2019 Italien och 2022 i Slovenien.

Inger Lise arbetar idag med existentiella frågor, storytelling och kreativitet för att stärka förbindelsen mellan människor och den levande naturen, jorden som vi kallar vårt hem och är vår födorätt.

MICKELPRISET 2023

    MICKELPRISET tilldelades Inger Lise Oelrich för hennes långvariga och djupgående pionjärarbete inom området läkande berättande. Det utdelades för 33e gången vid Sagobygdens Musik- & Berättarfestival i Ljungby 2023 av Berättarnätet Kronoberg.

Motiveringen

   Inger Lise Oelrich är berättare, teaterregissör och utbildare. Under 40 års tid har hon arbetat internationellt som berättare med fokus på existentiella frågor, utifrån en stark tro på människans egen kraft att läka och ta itu med svårigheter. Hon har utvecklat berättandet som ett verktyg för att skapa fred och förståelse över kulturgränser och för att få en djupare förbindelse med naturens skapande liv.

    Hon har tagit initiativ till flera internationella symposier där människor fått möjlighet att inspireras och utvecklas inom genren. Hon är en av grundarna till ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden. Initiativtagare till Storytelling & Peace Council där experter i storytelling från sexton europeiska länder delar erfarenheter och utvecklar arbetet med storytelling som gemensam grund i mötet mellan människor, oavsett bakgrund och kultur. Hon har varit projektledare för BARNET – en hjärtesak, Storytelling som redskap i arbetet med barn och unga som far illa. Hon är initiativtagare till ALBA Fredsprojekt, som arbetar med berättarens kompetenser i fredsfrämjande situationer.

    Som berättare och författare har hon med stor glöd delat med sig av sin breda kunskap i workshops, böcker och seminarier. Hon har bland annat skrivit Storytelling – en läkande kraft mellan människor (2011) och The New Story – Storytelling as a Pathway to Peace (2015).

Storytelling Workshop Review by Dawne McFarlane

Dec.28-30/2012 in Toronto
A Workshop with Master of Storytelling Inger Lise Oelrich (Sweden)

This workshop came highly recommended by a dear friend who is extremely trustworthy in such things, so I signed up in advance. But when the bluster of Christmas whirled all around me, with all the trimmings of family, I must admit that the spirit was willing but the flesh was exhausted! The thought of a workshop intensive was not at the top of the list though it had been checked twice. What a gift to pour my tired self into the sacred space of Inger Lise’s workshop and find renewal.

When the space is created, the story can be told. That’s what the workshop was about for me; creating the space, listening, and telling stories. Inger Lise invited us as a community to gather together and create a space of respect and reverence, invite the storyteller to step forward, and ask for a story. This separate space, where respect and reverence can give way to awe, becomes sacred. The stories come from “behind us,” we stir them in the space we have created, and we are all changed with this experience. Connections are made, hearts are opened, minds are engaged, and transformation can happen. New connections, new ways of thinking, and new ways of being are possible.

We were a diverse community of familiar strangers; storytellers, teachers, magicians, and musicians from around the world. Several people from the group brought grief into the room with them, mourning the loss of a young man’s life to violence in the Regent Park community. Inger Lise held a healing circle using the tools of Celtic blessing traditions, and each of us offered a wish connected with images from nature for the young man and those who love him. Tears watered the fertile place of hope. We listened to stories and worked with picture images from them, drawing them and describing them to each other. We clapped and stomped and spoke our words into a great mythic silver bowl and let them resonate. There were stories from our own lives, from fairy tales, and spontaneous ones that unfolded. It was an opportunity to reflect on our intentions in this work, inwardly and with the group. Inger Lise spoke to us of storytelling as a social activity, a place where the questions unite us, where we can meet the challenges of our times in a new way that’s as old as the hills.

Diasporic Genuis

This workshop was organized by Diasporic Genuis www.diasporicgenius.com. David Buchbinder’s project has been working in the Thorncliffe Park community using Inger Lise’s vision and method for the past year, connecting people from all over the globe who live right here. Inger Lise Oelrich is a theatre director, storyteller and adult educator who travels widely working with storytelling as a healing and transformational art.