Workshops and Events

FROM SMART PLANET TO SACRED EARTH

Jeremy Naydler & Inger Lise Oelrich
10 September 2023, Simrishamn, Sweden

    As our planet becomes increasingly technologized, so we become increasingly distanced from nature. What is the impulse that lies behind the formation of the ‘smart’ planet, and how can we work towards restoring our relationship to the spirit in nature? Talk by Jeremy.
    Connecting to Nature with simple and playful storytelling exercises. Workshop with Inger Lise.
    What is ‘artificial intelligence’ and how does it differ from human intelligence? As AI infiltrates our social and cultural life and takes over from humans more and more tasks, what are the essential human capacities that we need to cultivate, which machines could never acquire? Talk by Jeremy.
    We will finish our day with an open conversation at 4 pm. Welcome!

     Jeremy Naydler, Ph.D. is a philosopher, cultural historian and gardener who lives and works in Oxford, England. He regards the deepening of our lived relationship to nature as an essential counterbalance to technology’s overshadowing of the natural world and of our inner life of soul and spirit. Recent publications include The Struggle for a Human Future (2020) and Gardening as a Sacred Art (2021).
     Inger Lise Oelrich is a theatre director & educator who works with storytelling, appreciative listening and creativity as a way of deepening our connection to each other and the living earth. Since 2006, she runs trainings and projects in Storytelling as a Healing Art. She has a life-long question about the role of technology in our lives. Her latest book is The New Story – Storytelling as a Pathway to Peace.

For more info: Inger Lise Oelrich iloATstorytellingforlife.com

 

STORYTELLING SOM LÄKANDE KRAFT

10 Storywork kurser 2022 i Ytterjärna
med Inger Lise Oelrich  

 
     Visdomshistorier, sagor och myter är bärare av mänsklighetens samlade erfarenheter sedan tusentals år. I ett rikt och levande bildspråk sätter de oss i förbindelse med våra inneboende krafter och öppnar oss för de gåtfulla sammanhangen mellan vårt inre och den stora världen utanför. Genom den skapande fantasin får tankarna vingar och hjärtat finner sin röst. Läkande processer är alltid kreativa.

    Storytelling processer används idag i ett brett spektrum av yrken. De stärker relationer och skapar tillit både hemma och i arbetslivet. Väl använt bygger storywork bro mellan kulturer, generationer och individer. Det är ett eminent sätt att bearbeta frågor, bygga en värdegrund och skapa framtid tillsammans. Kreativitet, hopp och mod utvecklas i en mänsklig gemen-skap som ger mening och sammanhang i en alltmer specialiserad och teknologisk värld. I varje människa finns källor till läkedom och inspiration för livsresan.
    Välkommen till en serie temakurser då vi arbetar med det talade ordet som unikt uttryck för den inre/hela människan och ser på hur detta verkar i samspel med det sociala. Genom att öva vår skapande fantasi växer förmågan till tolerans och empati. Enkla, roliga övningar öppnar upp för sagornas och myternas rika bildvärld. Livshistorier bekräftar vår upplevelse av att höra samman trots brokiga olikheter och det lekfulla, spontana berättandet skapar lätt-het och frihet i utmanande livssituationer. Alla som arbetar med människor får redskap här.

Del 1. VÅREN 2022
     Kurs I. 11-13 februari – Storytelling som läkande kraft
     Kurs II. 11-13 mars – Sagospråk är hjärtespråk
     Kurs III. 8-10 april – Livsberättande
     Kurs IV. 6-8 maj – Kreativitet och intuitivt berättande
     Kurs V. 4-6 juni – Naturen som källa till visdom och vitalitet
Del 2. HÖSTEN 2022
     Kurs VI. 5-7 augusti – Jorden kallar på Mig – hur skall jag svara?
     Kurs VII. 2-4 september – Berättarens hantverk
     Kurs VIII. 7-9 oktober – Storytelling i sociala processer & fredsarbete
     Kurs IX. 4-6 november – Kroppens Tempel och lovprisning
     Kurs X. 2-4 december – Finn gnistan – tänd ditt liv!


PRIS: 3.000 SEK/kurs (inkl. 25% moms)

PLATS: Vidarkliniken, Ytterjärna, Sverige

TID: Fre 14-17.30, lör 9-17, sön 9-13.00

Anmälan görs separat till våren och hösten. Kursbevis utfärdas.
Boende finns på området, kontakt: infoATkulturforum.nu

SKICKA EFTER KURSPLAN!
Alla välkomna!

Mera info & anmälan allra senast 1 FEBRUARI 2022!

till Inger Lise Oelrich, TEL. 0708307222 eller iloATstorytellingforlife.com

 

Storytelling som utvecklingsväg

TID FÖR MOGNAD – OM ÅLDRANDETS MYSTERIER
med Inger Lise Oelrich

28-30 januari 2022, Vidarkliniken, Järna

     Att leva med förvandling är en del av att vara människa, det går inte att vara blomma hela livet! Blombladen faller bort och ur det inre av plantan stiger frukten och fröna fram. Mognaden tar lång tid och ibland verkar det som om den yttre verksamheten stannat av helt, vi står inför okänd terräng. Men processen försiggår i det inre och allt som gått före skall förvandlas till näring för andra. Om vi låter det ske.

     Idag kan vi se fram emot en lång tredje akt i livet, många blir mycket gamla. Är det ett slut eller början på något nytt? Vad månne mognar i dig. Hur går det till? Världens alla sagor bär på visdom om livets resa, så ock om den stora övergången till att bli äldre i världen. Här är det inte hjältesagorna om ungas sökande efter lycka, utan helt andra bilder och utmaningar som målas upp. I alla lägen behövs mod.

     Vi kommer att dyka in i sagor, dela erfarenheter och med hjälp av enkla och inspirerande storyövningar öppna upp för nya insikter och mening. Uppskattande lyssnande är utgångspunkten för allt berättande, här kan orden få vingar och hjärtat finna sin röst. Inga förkunskaper nödvändiga. Alla är hjärtligt välkomna!

 

KURSPRIS: 2.500kr inkl. 25% moms

TID: 28-30 januari 2022, fre kl 14-17.30, lör 9-17, sön 9-13.00

PLATS: Vidarkliniken, Ytterjärna

Mera info & ANMÄLAN SENAST 22 januari 2022!

till Inger Lise Oelrich: iloATstorytellingforlife.com
Telefon: 0046-708307222

 

Introduktionskurs
STORYTELLING
En läkande kraft mellan människor
med Inger Lise Oelrich
27 november 2021 i Järna

Hur kan orden och bilderna i sagor och myter verka hjälpande och utvecklande på våra liv hemma, på arbetsplatsen, med vännerna? Varje människa har en historia att berätta, ett liv att uttrycka av erfarenheter, upplevelser och insikter. Öppna munnen och tala! Låt bilderna flöda! Sagornas rika språk ger nya insikter och bygger bro till andra. Alla som arbetar med människor kan här få nya redskap.
   Vi kommer att måla med ord och lyssna efter de djupare sammanhangen mellan vårt inre och världen omkring oss. Vi utforskar och leker med traditionella sagor, visdomsberättelser och erfarenheter ur livet. Inspirerande övningar hjälper din berättarröst att träda fram. Genom den skapande fantasin får tankarna vingar och hjärtat finner sin röst. Varmt välkommen, inga förkunskaper behövs.


KURSPRIS: 1.000 kr inkl 25% moms
TID: Lördag 27 november 2021, kl 9.00-17.00
PLATS: Ytterjärna, Sverige


Praktisk info & ANMÄLAN senast 20 november 2021 till:
Inger Lise Oelrich iloATstorytellingforlife.com
Telefon: 0046 (0)708307222

Medlemmar i Nordisk ALBA får 500kr rabatt så länge erbjudandet räcker!


STÄRK MÄNNISKAN

Vad kan jag göra i nuvarande kris?
med Inger Lise Oelrich 
 i Järna 24-26 sept, 22-24 okt, 19-21 nov 2021


Sedan mer än ett år befinner vi oss i en ny, omskakande och förvirrande verklighet, som på kort tid medfört stora begränsningar i våra liv. Uppgifterna regnar ner över oss, alla med samma budskap om en farlig situation som gör oss rädda att leva och skapa framtid.

     Hur skall vi hantera det här? Vi känner inte igen oss i vad som händer, när människor inte får träffas, umgås, röra vid varandra. Människor isolerar sig, teknologin i vardagen har ökat. En viss paralysering har skett. Vad händer då med det mellanmänskliga? Med livet? Vart är vi på väg?
      Kom och utforska detta genom samtal, storywork, rörelse och inspirerande övningar i naturen. Uppskattande lyssnande och sagornas rika bildspråk hjälper oss processa, fördjupa vad som skett och förstå större sammanhang, både i oss själva och i världen. Här finns plats för alla. Genom den skapande fantasin får orden vingar och hjärtat finner sin röst.
      Alla är hjärtligt välkomna! 

 PRIS: 2.500 kr per kurs inkl moms & fika
PLATS: Ytterjärna, Sverige
TID: 24-26 september, 22-24 oktober, 19-21 november 2021
Fredag kl 14.00 – söndag kl. 14.00 

MER INFORMATION & ANMÄLAN senast 18 september 2021 till
Inger Lise Oelrich: iloATstorytellingforlife.com

 

MÖTE MED NATUREN
Hur kommer vi i samtal med naturens inre liv?
med Inger Lise Oelrich
10-12 september 2021 i Ytterjärna

Varje dag vandrar vi genom ett oupphörligt skapande liv som utgör grunden för hela vår existens på jorden som människor. Vi kallar det ju också Skapelsen. Våra sinnen möts av en enorm rikedom, livskraft och skönhet, ja, det är som om någon dukat upp till en storslagen festmåltid för oss.
   Men vem är det som gjort det? Förstår vi alls detta? Det moderna medvetandet för ofta med sig en känsla av utanförskap, att inte höra till. Hur stiger vi igen in i en levande relation med naturen? Kan det vara så nu, att naturen behöver oss och vår varma uppmärksamhet, en levande ömsesidighet?
   Under dessa dagar kommer vi att utforska sätt att knyta an till världen omkring oss genom vår skapande fantasi och uppskattande lyssnande. Inspirerande och lekfulla övningar i storytelling, rörelse, fenomenologi öppnar nya broar till kontakt mellan oss och naturens riken. Sagornas bildspråk vidgar vårt seende, här finner hjärtat sin röst.
   Alla är varmt välkomna! Inga förkunskaper behövs.

   Inger Lise Oelrich är regissör, berättare & vuxenutbildare. Hon har arbetat med kreativitet och storywork som förvandlande kraft i ett brett spektrum av sammanhang i mer än 30 år. Sedan 2006 leder hon utbildningar i berättandets läkande kraft mellan människor, där mötet med naturen spelar en väsentlig roll. Hennes senaste bok är ”THE NEW STORY – Storytelling as a Pathway to Peace”.

KURSPRIS: 2.500 kr inkl moms & fika
PLATS: Ytterjärna, Sverige
TID: 10-12 september 2021 fredag kl 14.00 – söndag kl 14.00

MER INFORMATION & ANMÄLAN senast 1 september 2021 till:
Inger Lise Oelrich: iloATstorytellingforlife.com

Storytelling som utvecklingsväg

TID FÖR MOGNAD
– Om åldrandets mysterier
med Inger Lise Oelrich
11-13 oktober 2019, Järna

Att leva med förvandling är en del av att vara människa, det går inte att vara blomma hela livet! Blombladen faller bort och ur det inre av plantan stiger frukten och fröna fram. Mognaden tar lång tid och ibland verkar det som om den yttre verksamheten stannat av helt, vi står inför okänd terräng. Men processen försiggår i det inre och allt som gått före skall förvandlas till näring för andra. Om vi låter det ske.
Idag kan vi se fram emot en lång tredje akt i livet, många blir mycket gamla. Är det ett slut eller början på något nytt? Vad månne mognar i dig. Hur går det till? Världens alla sagor bär på visdom om livets resa, så ock om den stora övergången till att bli äldre i världen. Här är det inte hjältesagorna om ungas sökan efter lycka, utan helt andra bilder och utmaningar som målas upp. I alla lägen behövs mod.
Vi kommer att dyka in i sagor, dela erfarenheter och med hjälp av enkla, inspirerande storyövningar öppna upp för nya insikter och mening. Uppskattande lyssnande är utgångspunkten för allt berättande, här kan orden få vingar och hjärtat finna sin röst. Alla är hjärtligt välkomna!

KURSPRIS: 2.500 kr
TID: 11-13 oktober 2019, fredag kväll – söndag lunch
PLATS: Gula Villan, Järna, Sverige

ANMÄLAN & MER INFO senast 3 oktober 2019 till Inger Lise Oelrich: iloATstorytellingforlife.com

 

STORYTELLINGsom läkande kraft
14 september 2019, kl 9.30-16.30 i Malmö
Pris: 1.250kr per kurs

Hur kan orden och bilderna i sagor och myter verka hjälpande och utvecklande på våra liv hemma, på arbetsplatsen, med vännerna? Varje människa har en historia att berätta, ett liv att uttrycka av erfarenheter, upplevelser och insikter. Öppna munnen och tala! Låt bilderna flöda! Genom den skapande fantasin får tankarna vingar och hjärtat finner sin rösst.
Vi kommer att måla med ord och lyssna efter de djupare sammanhangen mellan vårt inre och världen omkring oss. Vi arbetar och leker med traditionella sagor och spontant berättande och gör inspirerande övningar där din berättarröst kan träda fram. Inga förkunskaper behövs! Här kan alla som arbetar med människor få redskap.

Sagospråk är Hjärtespråk
Lördag 19 oktober 2019, kl 9.30-16.30

    Sagor, myter och poesi uttrycker något större inom oss, bortom tid och rum. De ger röst åt vårt sökande, våra upplevelser och de djupare intentionerna med vår tillvaro. De handlar om prinsessor, hjältar, grodor, tyranner och de handlar om våra egna liv. Fyllda av livliga landskap, vida horisonter, ensliga tornrum och djupa källor – här kan allt hända i en värld av äventyr! Huvud och hjärta förenas i ett klart och vitalt språk.
Hur kan vi förstå dessa historier, hitta vägen in? Kan vårt berättande hjälpa andra? Vi gör enkla och inspirerande storywork övningar parvis och i små grupper där sagoskattens rika bildvärld ger oss insikter på förvånande sätt. Här kan alla som arbetar med människor få redskap. Inga förkunskaper nödvändiga!

Klimatretreat
JORDEN KALLAR PÅ  G
Hur skall jag svara?

7-9 augusti 2019 på Österlen
med INGER LISE OELRICH

Våra dagar, vårt liv, vår jord lever under tilltagande stress och utmaningar. Ett scenario med svåra följder målas upp i medierna på ett sätt som kan ta andan ur oss och lämna oss handlingsförlamade. Nya ord myntas för nya situationer såsom ekosocial kris, miljömelankoli, ecosystem distress syndrome m.fl. Det är överväldigande att stå inför. Vem kan ta ansvar för en hel planet? Hur skall vi rusta oss inför detta nya? Kan vi finna samman på nya sätt, söka framtid? Skapa?

Vi samlas i ett hus vid havet för att lyssna, berätta och ta på allvar vår kärlek till den levande jorden som är vårt hem. Enkla och roliga storywork övningar ger plats för livsberättelser och lekfullt skapande, här finns tillfälle att tala ur hjärtat i en varm och uppskattande atmosfär. Sagornas rika bildspråk tillsammans med visdomshistorier från hela världen skänker insikt och mod. Stillhet i gemenskap och tid i naturen bringar oss i kontakt med den okuvliga livskraft som finns alldeles nära, inom var och en av oss. Välkommen.

Reconnective storytelling är en metod att finna sig själv i mötet med naturen, kreativiteten och den andra människan. Förbindelsen till ett djupare vara återfinns, vitaliteten stärks och nytt lugn och glädje infinner sig. Här finns helhet och mening.

KURSPRIS: 2.500 inkl. fika och moms
TID: 7-9 augusti 2019, onsdag kl 16.00 – fredag kl 14.00
PLATS: Baskemölla, vid havet utanför Simrishamn på Österlen i Sverige
LOGI: i Baskemölla finns vandrarhem + b&b i närheten (boka i god tid)
KOST: Fika ingår, lunch tor + fre tillkommer 

Mera info och
ANMÄLAN till Inger Lise Oelrich senast 1 augusti 2019

iloATstorytellingforlife.com eller telefon: 0708 307222


Läkande Vandringsdagar!

NATURENS UNDER ÄR LIVETS SÅNG
2 – 5 august 2018 i Baskemölla på Österlen

Med INGER LISE OELRICH

    Följ med på vandring längs havet och in i de lummiga bokskogarna. Hoppa i det stora blå, lägg örat till marken och lyssna till allt som finns – naturens under möter oss var vi än går, hela skapelsen finns i oss och omkring oss. I vardagens hast och buller glömmer vi lätt bort det och tappar kontakten med det gröna levande som är själva grunden för vår hälsa och vårt liv.
    Reconnective storytellingär en metod att finna sig själv i mötet med naturen, kreativiteten och den andra människan. Förbindelsen till ett djupare vara återfinns, vitaliteten stärks och nytt lugn och glädje infinner sig. Här finns helhet och mening.
Vi varvar vandringar med lekfulla övningar i livsberättande, kreativ skrivning och stillhet i hjärtlig samvaro. Lämna mobilen hemma, ge dig själv fredad tid. Här kan du lyssna till livets djupa sång och låta ditt hjärta tala.
Alla är varmt välkomna! Inga förkunskaper behövs!

INGER LISE OELRICHär regissör & storyteller, utbildare & författare med fokus på storytelling och kreativitet som förvandlande kraft mellan människor. 2005 grundade hon Nordisk ALBA Allians för Läkande Berättande i Norden och leder sedan 2006 utbildningar i Healing Story. Hennes senaste bok är ”THE NEW STORY Storytelling as a Pathway to Peace”.

KURSPRIS:  3.000 SEK inkl fika och moms
TID: Torsdag 2 augusti kl 17.00 – söndag 5 augusti kl 14.00
PLATS: Baskemölla, 
Österlen 

Utgifter för kost & logi tillkommer. I Baskemölla finns vandrarhem och camping,
 i Simrishamn och omnejd B&B mm. Boka i god tid!  

MERA INFO OCH ANMÄLAN till Inger Lise Oelrich
allra senast 24 juli 2018!
ilo@storytellingforlife.com eller telefon: 0046 (0)708 307222

 

Midvinter storytelling retreat
DET VAR EN GÅNG ETT LIV!

med Inger Lise Oelrich
4-6 januari 2018
Vidarkliniken, Ytterjärna, Sverige

   Mitt i djupaste vintertid, då stjärnorna lyser klara från en mörkblå himmel kan man uppleva en tystnad, en slags förväntan inför det som skall komma. Det är som om jorden håller andan på sin väg mot solen, innan allt igen rullar på mot vår och sommartid. Nu är en bra tidpunkt att stanna upp och reflektera över livets vägar och även blicka fram mot det som skall komma, se ljuset som växer i mörkret. Vad skall det ske det kommande året? Hur ser mitt liv ut? Kan jag förvandla det förflutna och befria framtiden genom mina berättelser? Hur ser min längtan ut?

   Under tre dagar kommer vi att leka med kreativ skrivning och inspirerande storytelling övningar, där vi väver mellan rörelse och stillhet. Den andra människans vänliga närvaro väcker modet i oss att berätta och lyssna med hjärtat. Vi målar med ord, går på resa i sagobildernas rika värld och lyssnar till livets förunderliga sång. Alla är välkomna, inga förkunskaper behövs! 

KURSPRIS: 2.800 kr + 700 kr moms
TID: 4 – 6 januari 2018 PLATS: Vidarkliniken, Järna, Sverige
KOST & LOGI: Eko måltider 280kr/dag, enkelrum 520kr/natt
Möjlighet för behandlingar finns. Hör närmare!

MER INFO OCH ANMÄLAN:
Inger Lise Oelrich senast 15 december 2017
iloATstorytellingforlife.com eller telefon: +46 (0)708 307222

RECONNECTIVE STORYTELLING

Elementens spel i människa och natur

med Inger Lise Oelrich

4-6 augusti 2017, Ytterjärna Park, Sverige

Luft, jord, vatten, eld väver ihop världen som den visar sig för våra ögon, men vi  är också en del av detta lekande liv. Vi bär med oss elementens uttryck överallt i oss, både fysiologiskt och psykologiskt – de präglar oss som människor. Så ock när vi kommer i obalans. Väldigt många sagor och myter uttrycker aspekter av elementens spel i form av naturväsen, stora skeenden och märkliga varelser.

Under tre sommardagar i trädgårdsparken vid havet skall vi söka vägar till en förståelse av elementens värld och påbörja ett spirande samtal med dem genom roliga och inspirerande storytelling övningar, rörelse, lek, dikt. Vi bekantar oss även med den homeopatiska principen ”lika botar lika”.

Reconnective storytelling är en metod att finna sig själv i mötet med naturen, kreativiteten och den andra människan. Förbindelsen till ett djupare vara återfinns, vitaliteten stärks och nytt lugn och glädje infinner sig. Här finns helhet och mening

Kursen ingår i utbildningen Storytelling som Kreativ Mötesplats och är öppen för de som tidigare gått kurser för Inger Lise, eller har motsvarande kunskaper. Hör av dig om du är osäker. Varmt välkommen!

KURSPRIS: 2.700 + 25% moms
TID: 4-6 augusti 2017, 3 dagar
PLATS: Trumpeten, Ytterjärna Kulturcentrum
KOST & LOGI: Finns på området, hör av dig för mera info.

 ANMÄLAN till Inger Lise Oelrich senast 15 juli 2017

iloATstorytellingforlife.com eller telefon: 0708 307222

Storytelling som läkande kraft – Introkurs med Inger Lise Oelrich 13 maj 2017

   Hur kan orden och bilderna i sagor och myter verka hjälpande och utvecklande på våra liv hemma, på arbetsplatsen, med vännerna? Varje människa har en historia att berätta, ett liv att uttrycka av erfarenheter, upplevelser och insikter. Öppna munnen och tala! Låt bilderna flöda! Genom den skapande fantasin får tankarna vingar och hjärtat finner sin röst.

   Vi kommer att måla med ord och lyssna efter de djupare sammanhangen mellan vårt inre och världen omkring oss. Vi arbetar och leker med traditionella sagor och spontant berättande och gör inspirerande övningar där din berättar-röst kan träda fram. Inga förkunskaper behövs! Här kan alla som arbetar med människor få redskap.

KURSPRIS: 950kr inkl fika och moms
TID: Lördag 13 Maj 2017, kl 10.00-17.00
PLATS: Helhetshälsan, Torsgatan 8b, Stockholm 

Healing Story är idag en starkt växande rörelse där man arbetar med muntligt berättande i ett brett spektrum av sammanhang, såsom inom vården, utbildningar, vid konfliktlösning, som hjälp vid livskriser, sorgegrupper, vid beroendeskap,
i fängelser och i arbetslivet samt som metod till personlig utveckling.

 MERA INFO OCH ANMÄLAN senast 7 maj 2017
till Inger Lise Oelrich

iloATstorytellingforlife.com eller telefon: + 46 (0)708 307222

 

SKOLMINNEN FRÅN SÁPMI
Berättelsens kraft mellan människor

med Inger Lise Oelrich
24-25 februari 2017 i Jokkmokk

Under 2016 gav Svenska Kyrkan ut antologin ”När jag var åtta år lämnade jag mitt hem…” och under Jokkmokks marknad det året arrangerade SSR ett seminarium om samiska skolminnen. Nu fortsätter vi med en helgkurs där vi berättar om våra skolminnen i Sápmi.

Ledare: Inger Lise Oelrich. Hon är teaterregissör, författare och utbildare som har arbetat som professionell historieberättare sedan 1980-talet. Under två dagar (lördag och söndag) ska Inger Lise Oelrich lära ut metoder om hur du kan berätta om dina skolminnen.

Vi kommer att göra enkla, inspirerande berättarövningar parvis och i mindre grupper, lära oss grepp och knep som kan hjälpa oss att måla med ord och veckla ut berättelsen i en gemenskap. Vi jobbar med icke-dömande, uppskattande närvaro och sitter i cirkel där vi samtalar, lyssnar och berättar i olika omgångar. Det är inte här fråga om uppträdande eller prestation. Lyssnarnas roll är att bevittna på ett aktivt sätt och med ett varmt hjärta. Lekfullhet är en del av processen och inte bara svåra minnen, utan även kärleksfulla upplevelser kan lyftas fram och verka gott på själens fröjd och gamman.

Kursen är öppen för alla som har en berättelse från skoltiden som de vill dela med sig, och lära hur det kan göras på ett naturligt sätt för en själv och tillsammans med andra. Inga förkunskaper nödvändiga, alla är hjärtligt välkomna!

Plats: Samernas Utbildningscentrum, Jokkmokk.
Tid: Lördag 9-15, söndag 9-13
Kursen är gratis, fika ingår.
Anmälan senast 20 februari 2017 till www.sensus.se/skolminnen

Lördag kväll bjuder Inger Lise på berättelser från runtom jorden.
Alla är varmt välkomna!

SÅNGFESTENS GÅVA
Berättelser från jordens folk
en kväll med Inger Lise Oelrich
24 februari kl 19.00
på Viddernas Hus, Jokkmokk

Vill du äta middag på Viddernas Hus anmäl dig här.
Du kan om du vill, enbart delta på berättarkvällen.      

Arrangör: SSR, Sensus, Sametinget.
Finansierat via Sametingets kulturnämnd.


Midvinter Storytelling retreat
images-2

L I V E T S   V A T T E N

sökandet efter vitalitet och mening

med INGER LISE OELRICH
2-3 Januari 2017
Nibble Gård, Ytterjärna

 

Sagor, myter och legender berättar om hemlighetsfulla platser och förlopp där hela kungariken med människor, djur, landskap och skördar fylls av liv igen, efter en lång öde tid. Det gäller att finna vägen, nyckeln, lösningen på gåtor, möta omöjliga utmaningar. Vanligt förnuft och teorier räcker inte för att komma åt det som inspirerar och väcker oss till liv igen. Vad är det vi söker? Vad fattas oss?

Med enkla, inspirerande berättarövningar beger vi oss iväg på resa för att söka efter guld i vårt och andras liv. Sagornas rika bildskatt öppnar nya dörrar för oss och visdomsberättelser från hela världen hjälper oss att finna vägen. Läkande processer är alltid kreativa. På gården finns djuren, som lever sitt stilla, idisslande liv. Livets källa finns alldeles i närheten. Välkommen!

KURSPRIS: 1.875kr inkl. moms, inkl. kaffe, te & kaka

TID: 2-3 januari 2017, kl 9-00-17.00

PLATS: Järna Naturbruksgymnasium, Nibble Gård, Ytterjärna

KOST & LOGI: Ekologisk lunch på Vidarkliniken à 100kr.
Logi finns att boka på området.


Mera info & anmälan senast 20 december 2016
till Inger Lise Oelrich:

iloATstorytellingforlife.com eller tel. 0046 (0)708 307222

 STORYTELLING SOM KREATIV MÖTESPLATS
8 Storywork kurser
2016 – 2017 i Stockholm
med INGER LISE OELRICH

   Storytelling aktiviteter används idag i ett brett spektrum av yrken. Det stärker relationer och bygger tillit både hemma och i arbetslivet, skolan, socialt arbete, vården samt i fredsarbete. Väl använt, kan det bygga bro mellan kulturer, generationer, individer. Kreativitet, hopp och mod utvecklas i en mänsklig gemenskap, som ger mening och sammanhang i en alltmer specialiserad värld. Storywork är även ett eminent sätt att bearbeta frågor, utveckla en värdegrund och skapa framtid tillsammans. Här kan allas potential frigöras, inga förkunskaper behövs, alla kan!

   Välkommen till en serie temakurser då vi arbetar med det talade ordet som unikt uttryck för den inre/hela människan och ser på hur detta verkar i samspel med det sociala. Genom att öva vår skapande fantasi växer förmågan till tolerans och empati. Inspirerande och roliga övningar öppnar upp för sagornas och myternas rika bildvärld. Livshistorier bekräftar vår upplevelse av att höra samman, trots brokiga olikheter. Och det lekfulla, spontana berättandet skapar frihet och lätthet i utmanande livssituationer.

                                   HÖSTEN 2016
Kurs I. 1-2 oktober – Storytelling i sociala processer
Kurs II. 5-6 november – Storytelling och fredsarbete
Kurs III. 3-4 december – Storytelling som läkande kraft

                                   VÅREN 2017
Kurs IV. 21-22 januari – Sagor, bildspråk och hjärtats talan
Kurs V. 11-12 februari – Livsberättande
Kurs VI. 11-12 mars – Storytelling som brobyggare
Kurs VII. 22-23 april – Kreativitet och intuitivt berättande
Kurs VIII. 20-21 maj – Naturen som källa till visdom och vitalitet

PRIS: 2.750 SEK/kurs (inkl. moms)
Anmälan görs till hösten eller/och våren. Då arbetet bygger på utveckling och fördjupning av färdigheter, är det inte möjligt att komma till enstaka kurser.
Kursbevis utfärdas.
PLATS: Stortorget 3, Gamla Stan, Stockholm. TID: Kl. 9.00–17.00.

Mera info & anmälan till VÅRENS KURSER senast 10 JANUARI 2017
till Inger Lise Oelrich iloATstorytellingforlife.com 

Ladda ner hela kursprogrammet här:
storytelling-som-kreativ-mo%cc%88tesplats-2016-2017-inger-lise-oelrich

STORYTELLING SOM KREATIV MÖTESPLATS
Kursplan 2016-2017

HÖSTEN 2016
     1-2 oktober – I. Storytelling i sociala processer
Här får du inblick i hur storytelling och uppskattande lyssnande kan användas mellan människor både hemma, i det sociala livet och på arbetsplatsen. Övningar, cases och reflektioner ger redskap som genast kan omsättas i vardagens möten med människor.  

   5-6 november – II. Storytelling och fredsarbete
Hur använder man storytelling för att skapa en gemensam grund, motverka konflikt och inspirera till nya friska tag? Berättelser, exempel och övningar ger nya infallsvinklar. Joel Ahlberg från FBA gästar oss och berättar om storytelling i arbetet med Irakiska Dialogmöten.

   3-4 december – III. Storytelling som läkande kraft
Storytelling och uppskattande lyssnande kan användas i mötet med människor i nöd och kris. Sagor och visdomshistorier tar upp existentiella teman som talar till det djupt mänskliga i oss alla. Här finns tröst och förvandling. Läkande processer är alltid kreativa. Gäst leg. psyk. Kajsa Nordström berättar om storytelling i terapeutiskt arbete

VÅREN 2017
   21-22 januari – IV. Sagor, bildspråk och hjärtats talan
Världskulturens alla sagor och myter finns tillgängliga för oss idag. De bär med sig mänsklighetens samlade erfarenheter och visdom sedan urminnestider. Vi dyker ner i bildspråkets rika värld och lär oss att umgås dem på sätt som ger insikt och förvandling.

   11-12 februari – V. Livsberättande
Varje människas liv är ett konstverk som vecklar ut sig över tid. Lidande, motstånd, frihet och mening för till kärlekens mysterier, därom vittnar alla stora berättelser. Vi reser in i vårt livs landskap och söker efter skatter. Gåtor och oberättade historier i våra liv kan ses med nya ögon.

    11-12 mars – VI. Storytelling som brobyggare
Storytelling processer väver människor samman i nya gemenskaper som bygger på tillit, förtroende och uppskattning. Idag används storywork i mötet med människor som en bro mellan generationer, kulturer och olikheter. Projektet Diasporic Genius i Toronto och andra exempel.

    22-23 april – VII. Kreativitet och intuitivt berättande
Avgörande för framtiden är vårt levande tänkande, rörliga inkännande och vakna handlingskraft. Utan kreativitet kommer vi bara att fortsätta i samma gängor som förr och inga förändringar sker. Hur får vi fram inspirationen och nytänkandet? Lekfullhet och äventyrslust är vår utgångspunkt!

    20-21 maj – VIII. Naturen – en källa till visdom och vitalitet
Ett överflöd av livskrafter finns i naturen omkring oss, det är det vi närs av. Naturens bilder verkar dessutom starkt som metaforspråk och talar direkt till människans djupare vara. Här finns förunderliga berättelser som väver ihop människan och skapelsen till en levande helhet.

Storytelling for Life, Inger Lise Oelrich
Telefon: 0046 721595670 – iloATstorytellingforlife.com
www.storytellingforlife.com – www.thenewstory.nu 

 

Välkommen till en dag i sällskap med

De FÖRLORADE SAGORNA

Lördag 3 September 2016, kl. 10-17
Gamla Stan, Stockholm, Sverige 

Kursledare: INGER LISE OELRICH

I 2009 upptäckte berättaren och folkloristen Erika Eichenseer trettio dammiga lådor med manuskripter i ett arkiv i Bavarien. De hade legat där mer än ett hundra år och innehöll 500 bortglömda och okända folksagor nedtecknade på 1800-talet av juristen Franz Xaver von Schönwerth. Bröderna Grimm kände väl till honom: ”Ingen i Tyskland har samlat sagor med sådan noggrannhet, omtänksamhet och känsla som han.”

Nu är de tillgängliga för oss och vid en första bekantskap framstår de som härligt friska, fulla av överraskande vändningar och lösningar. Vår fantasi kittlas redan av namnen, såsom Flickan och Kon, Det Brinnande Tråget, Ormens Skatt, Prinsessan Rova, Kung Guldlock och andra. Kom låt oss tillsammans undersöka Schönwerths nyfunna sagor med hjälp av övningar, fördjupat lyssnande och vakna sinnen. Vi blir inte besvikna! Alla får en ny sagoskatt med sig hem!

KURSPRIS: 1.250 SEK inkl kaffe, te, kakor och moms
TID: Lördagen 3 September 2016 kl. 10-17.00
PLATS: Stora Torget 3, Gamla Stan, Stockholm

Kursen är för de som redan bekantat sig med läkande berättande
eller gått utbildningen. Hör av dig om du är osäker!

Mera info och anmälan senast 18 augusti 2016 till

Inger Lise Oelrich, iloATstorytellingforlife.com

Storyteller & Regissör Inger Lise Oelrich, Polhemsgatan 4, 11236 StockholmTelefon: 0046 (0)708 307222

HEALING STORY WORKSHOP

12-14 august 2016
Merløsegaard Herregaard på Sjælland, Danmark

med
INGER LISE OELRICH

Hvordan kan ord og billeder i eventyr og myter virke hjælpende og udviklende på vore liv derhjemme, på arbejdspladsen og i mødet med andre? Hvert menneske har en historie at fortælle, et liv at udtrykke, med erfaringer, oplevelser og indsigter hentet på vejen. Åben munden og tal! Lad billederne strømme frem! Gennem den skabende fantasi får tankerne vinger og hjertet finder sin stemme.

Gennem enkle og inspirerende øvelser dykker vi ned i traditionelle eventyr og visdomshistorier. Vi samler skatte fra vore egne liv og kaster os ud i den intuitive fortælling! Vi maler med ord, udforsker og lytter efter de dybere sammenhænge mellem vort indre liv og verden omkring os. Du vil høre eksempler på Healing Story og de mange måder det bliver brugt i dag rundtom i verden for at styrke fælleskab, udvikle tillid og bidrage til social healing.
Alle er velkomne! Ingen forkundskaber nødvendige. 

Healing Story er i dag en stærkt voksende bevægelse, hvor man arbejder med levende fortælling og værdsættende lytning i et bredt spektrum af sammen-hænge, som i sundhedsvæsenet, arbejdslivet, skolen, ved konfliktløsning, som hjælp ved livskriser og fredsarbejde samt som metode til personlig udvikling.

KURSUS PRIS: 2.300 DKK
TID: Fredag 12 August kl. 14.00 – Søndag 14 August kl 16.00
STED: Merløsegaard Herregård, Store Merløse, Sjælland
ØKO KOST & LOGI: Fuld pension 1.750 DKK (dobbelt værelse). Kun kost for begge dage 900 DKK

Mere info & TILMELDING ALLER SENEST 26 juli 2016
til Inger Lise Oelrich iloATstorytellingforlife.com

Välkommen till Healing Story Workshopskimrande pärlan solnedgång

SKIMRANDE PÄRLA

Storytelling i terapeutiska processer
9-10 Maj 2016, Hälsans Hus, Stockholm 

Med Inger Lise Oelrich och Kajsa Nordström

Healing Story och läkande berättande är idag en starkt växande rörelse där man arbetar med storytelling i ett brett spektrum av sammanhang såsom socialt arbete, terapi, vård, sorgarbete och kris. Källor till läkedom och förvandling finns i oss alla och kan visa sig för oss i sagospråk och rika metaforer. Men varifrån kommer bilderna? Hur kommer vi åt den levande inre bildvärlden? Och på vilket sätt umgås vi med den så att bilden själv öppnar sig för oss i en hjälpande, terapeutisk process?

Vi kommer att göra enkla och inspirerande storytellingövningar, dyka in i sagornas förunderliga värld och finna lekfullheten i spontant berättande. Cases och exempel presenteras och du lär dig bygga tillit, lyssna djupare och tala fram hjälpande bilder i mötet med klienter och dina medmänniskor. Genom den skapande fantasin får tankarna vingar och hjärtat finner sin röst. Läkande processer är kreativa! Varmt välkommen.

Kursavgift: 2.950kr inkl. kaffe, te och frukt 

    INGER LISE OELRICH är regissör, storyteller och vuxenutbildare som arbetat med kreativitet och storytelling som förvandlande kraft sedan 1986. Hon har grundat Nordisk ALBA Allians för Läkande Berättande 2005 och en rad innovativa storytelling samhälls-projekt. Leder en nordisk utbildning i Healing Story och har skrivit flera böcker i ämnet.
   KAJSA NORDSTRÖM är leg.psykoterapeut, handledare och lärare. Sedan 30 år arbetar hon med ungdomar och vuxna i livskris, med neuropsykiatriska diagnoser, självskade-beteende och relationsproblem, inkl. trauma och ångest. Hon har med framgång använt berättelser och inre bilder som ett stöd och källa till inspiration i mötet med klienter.

 Mera info om kursen och anmälan senast 28 April

till Kajsa Nordström: Telefon: 0046 (0)70 7664039 kajsa.nordstromSNABELApsykoterapigruppenorion.se 

 

Välkommen till Healing Story Påskretreat

DEN STORA MÄNNISKAN I OSS

Workshop med Storyteller Inger Lise Oelrich

27-28 Mars 2016, 9.00-17.00, Saltå By, Järna, Sverige

    I varje människa finns källor till visdom, bortom det vanliga förnuftet som vi klarar oss med i vardagen. Men hur når vi större insikt, när vägen vi går blir oländig och svår? Vi kanske har nya frågor eller förändringar i livet som utmanar oss och förvirrar? Eller kanske vi har svårt att nå in till ett verkligt möte, med oss själva eller med andra?

Visdomshistorier, sagor och myter är bärare av mänsklighetens samlade erfarenheter sedan tusentals år. I ett rikt och levande bildspråk sätter de oss i förbindelse med våra inneboende krafter och öppnar oss för de gåtfulla sammanhangen mellan vårt inre och den stora världen utanför. I påskens tid skall vi tillsammans dyka in i spännande och inspirerande storytelling resor. Genom den skapande fantasin får tankarna vingar och hjärtat finner sin röst. Alla kan! Läkande processer är alltid kreativa.

Kurs pris: 1.750 SEK inkl. kaffe/te, Kost & logi finns i Järna med omnejd.

Anmälan och mer info: Inger Lise Oelrich, iloATstorytellingforlife.com
Praktisk information: Héléne Blomqvist tel. 072 3059386 eller helenebbATme.com

 

Storytelling midvinterretreat

DEN LÅNGA RESAN
– att komma hem till sig själv

Workshop med Storyteller Inger Lise Oelrich

2-3 januari 2016, Saltå By, Järna, Sverige

    I dessa tider då flyktingar vandrar norrut på Europas vägar sökande efter trygghet och nya möjligheter, konfronteras vi som bor här med frågor om medlidande, utanförskap och vår egen förmåga att agera i det som sker. Vad kan jag ge? Finns det en gräns? Och hur kan jag finna mod och inspiration i mötet med nya okända situationer och kulturer? Med så många människor på vandring förändras även våra invanda liv och mönster.

    Hjärtligt välkommen till en midvinterretreat då vi besinnar oss på dessa frågor. Inspirerande storytellingövningar låter gamla visdomsberättelser föra oss på spåret av det som är sant och viktigt för oss. Livshistorier bekräftar vår upplevelse av att höra samman, trots våra brokiga olikheter. Och det lekfulla spontana berättandet skapar frihet och lätthet i de mest utmanande livssituationer. Vi talar, lyssnar, berättar, sjunger och sitter tillsammans i stillhet för att höra djupare vad som rör sig – i vinden, i oss, i världens hjärta.

Kurs pris: 1.750 kr inkl. kaffe/te. Kost & logi finns i Järna med omnejd. 

Anmälan: Inger Lise Oelrich iloATthenewstory.nu

Mera information: Héléne Blomqvist tel. 072 3059386

 

 

BOOK LAUNCH 9th of November 2014 at 7.30 pm in the Storytelling Hut, Emerson College, Forest Row, Sussex, England

”THE NEW STORY – Storytelling as a Pathway to Peace” by Inger Lise Oelrich

Welcome to a light evening of celebration with words from the author, surprise guests, book signing and tea & cakes!
Special price for a dedicated copy of the book this evening: £15.00!

SPEAKING FROM THE HEART
IN CHALLENGING TIMES
11-14 August 2014 in Amsterdam, Holland
with Inger Lise Oelrich and Pauline Seebregts

We live in challenging times. We can ’loose heart’ and feel helpless facing the suffering, conflict and confusing changes going on, whether it be close to home or further afield. How can we respond to the situations rising up to meet us now and see life, the world with new eyes?

We will journey listen and play with spontaneous storytelling, traditional tales and life stories, opening ourselves to the rich world of picture language. All are welcome! No previous experience necessary.

For more information see: Flyer Speaking from the Heart
and info@vertelacademie.nl – Tel. 0031 302 935842 www.vertelacademie.nl

International Storytelling Symposium
TREE OF LIFE                                                              27 July – 2 August 2014 in Finland

Nine years on from the first symposium in Scandinavia 2005, Storytelling as a Healing Art, the Nordic ALBA movement has grown strong and vibrant in all our countries. You are warmly welcome to join us for a week of inspiration and learning with Margot Henderson, Ashley Ramsden, Roi Gal-Or, Inger Lise Oelrich, Alexander Mackenzie, Yvonne Karsten and many more! No previous experience necessary!

Organizers: Nordic ALBA Suomi Finland www.albasuomifinland.net
More information and registration: www.vnf.fi

Tree of Life Finland 2014

6-13 Juli 2013 på Rødkilde Højskole, Møn, Danmark

JORDENS STEMMER
Nordiskt Symposium
Fortelling som helende kunstart

Fortellinger, workshops, kursusbazar, børnekaravane, fælleskab, udveksling og udvikling! Workshop og kurser både for øvede og fortellere. VELKOMMEN!
Arrangør: ALBA Allians för läkande berättande i Norden

Mere info og program se: www.albadanmark.dk

 14-12 July 2013 in Ptuj, Slovenia

PARZIVAL – Igniting the Healing Word
International Storytelling Symposium

The Story of Parzival is as old as our ancestors. It is still very much alive today. The majestic town of Ptuj and the country Slovenia carry the heart of this myth like nowehre else on earth. Storytelling has always been about turning to our roots for sustenance and for imagining a future full of heart and inspired tales and deep conversation. This is the essence of our symposium.

Come to a place where the screens are switched off, where all are invited, teachers, carers of others, young and old, troubadours and storytellers all. Come let us listen, tell, sing and be well together. let the grail of the myth be a part of your story as we share this extraordinary tale and take time to reflect on the magic and healing that shines through active listening and inspired telling, whether that be in a school, a pub, a theatre, a landscape or a castle. Welcome to this unique symposium of Parzival.

The story of Parzival will be told daily in English, Slovenian and German. There will be workshops on storytelling skills, voice work, movement, harp-playing for storytellers, including a deepening of your understanding of the story, how to work with Parzival in education and much more.

With Ljoba Jence (Slovenia), Micaela Sauber (Germany), Alexander Mackenzie (Great Britain), Inger Lise Oelrich (Sweden), Davor Persic, Darja Zagorc (Slovenia), Nancy Thym (USA), Vida Tajic Culetin (Croatia), Janis Mackay (Scotland), Regina Sommer (Germany).

For registration and more info see: www.parzivalslovenia.eu

Partners: Municipality of Ptuj, PAJN Institute for Sustainable Living, Slovenia, Erzähler ohne Grenzen – Storytellers without Borders,
ALBA Nordic Healing Story Alliance, IDRIART/Terra Parzival

10 – 11 Augusti 2013 i Gamla Bion, Örsundsbro, Uppsala

STORYTELLING FESTIVAL

Den Kvinnliga Visdomens Gåva för Vår Tid

Trots sin brillians och tekniska överlägsenhet, har den ’manliga’ delen av hjärnan, och vårt obalanserade fokus på den, tagit oss människor till den punkt där ett stort skifte i medvetandet är nödvändigt.

Den här festivalen är baserad på tron att den mänskliga hjärnans ’kvinnliga’ kvalitéer – hjärtat, intuitionen, sinne för gemenskap eller vad man än vill kalla det – är nyckeln till den essentiella förändringen, och att storytelling, som gemenskapens konst, kan vara en utmärkt kanal för dem kvalitéerna.

Det är naturligtvis inte bara kvinnor som äger kvinnlig visdom, men icke desto mindre är det en stor glädje att få presentera tre fantastiskt strålande, engagerade och medvetna kvinnliga berättare:

Mary Sue Siegel [Holland/USA],

Dvora Liberman [England/Australien]

Inger Lise Oelrich [Sverige/Danmark]

Mera info om festivalen och anmälan på: www.ideeflux.nu
Eller kontakta arrangör Frans Koenigs på idfix@luna.nl
Telefon: 0171 461233 • 073 7671033

Mary Sue Siegel www.stories-that-heal.com

Dvora Liberman www.dvoraliberman.com

Inger Lise Oelrich www.storytellingforlife.com

Gamla Bion  www.gamlabion.se