Storytellingretreat i Påsktiden

              med Inger Lise Oelrich

 23 – 25 Mars 2013 Sagveien 28, Oslo

Hur kan ord bli till bröd och näring för den andre? Lidandets och uppståndelsens mysterium möter oss varje dag i den andra människan. Ett ord eller en berättelse i rätt stund kan väcka upp gömda och glömda hälsokrafter fulla av visdom och föra med sig stora förändringar både i det yttre och inre. Hur går det till?

Storytelling som läkande kraft är nära besläktad med lovprisning, välsignelse och bön. Det handlar om det talade ordets välgörande kraft för en annan människa. Under tre dagar i Påskens tid kommer vi att fördjupa oss i hur muntligt berättande och uppskattande lyssnande kan tjäna andra, världen omkring oss och naturen vi lever i. Vi undersöker temat genom berättar-övningar, lek och sång med traditionella sagor, livsberättelser och spontant berättande. Inga förkunskaper nödvändiga, alla är välkomna!

Tid & Plats: 23-25 mars 2013, start lördag kl.10.00 slut måndag kl. 17.00 i behagliga lokaler på SAGVEIEN 28 i Oslo.

Kursavgift: 2.800 NOK, matkostnader tillkommer

Teaterregissör och Berättare Inger Lise Oelrich har ett helt liv arbetat med kreativitet och vuxenutveckling inom teater, utbildningar, arbetsliv och vård. Hon är initiativtagare till flera internationella symposier och leder sedan 2006 en nordisk utbildning i läkande berättande. Inger Lise är ledare för BARNET – en hjärtesak och ALBA Fredsprojekt och har gett ut två böcker om storytellling. Hon skriver för närvarande en ny bok om storytelling, fred och försoning.

Mer info och anmälan senast 17 mars 2013 till

Grethe Sofie Bratlie: gbratlie@hotmail.com
 mobil +47 41514761